25 0 1390/07/26
درس 0047ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 025
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (ادامه وجوب یا عدم وجوب فحص در شبهات وجوبیه و موضوعیه)  تاریخ  20 قوس (آذر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه