26 0 1390/07/26
درس 0046ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 024
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (معامله با معدن استخراج شده قبل از تخمیس)  تاریخ  19 قوس (آذر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه