44 0 1390/07/26
درس 0028ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 006
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (خمس و زکات اموال کفار بعد از مسلمان شدن ) تاریخ 04 عقرب (آبان) 1373

+ درس اخلاق روز چهار شنبه  بعد از بحث خارج فقه+

توجه

ارسال دیدگاه