46 0 1390/07/26
درس 0026ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 004
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (تکلیف کفار نسبت به فروع قبل از اسلام آوردن و بعد از آن) تاریخ 02 عقرب (آبان) 1373

توجه

ارسال دیدگاه