47 0 1390/07/26
درس 0025ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 003
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (واجبات و محرمات کفار ـ تکلیف کفار نسبت به فروع) تاریخ 01 عقرب (آبان) 1373

توجه

ارسال دیدگاه