49 0 1390/07/26
درس 0023ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ 001
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ معدن ـ (بررسی روایات خمس معدن) تاریخ 26 میزان (مهر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه