57 0 1390/07/26
درس 0049ـ کتاب الخمس ـ کنز ـ 002
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث کنز ـ (مواردی که کنز بر آن صدق می کند و حد نصاب کنز)  تاریخ  22 قوس (آذر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه