6 0 1390/07/26
0015ـ کتاب الخمس ـ غنیمت ـ 015
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ الغنیمة ـ (کسانی که می توانند اذن جهاد بدهند ـ دلایل اطلاق امام به امام معصوم(ع)ـ)تاریخ 13میزان (مهر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه