75 0 1390/07/26
درس 0073ـ کتاب الخمس ـ مال به دست آمده بواسطه غواصی ـ 009
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث غوص / غواصی  (بررسی اینکه عنبر حکم غوص را دارد یا معدن؟) تاریخ  04 دلو (بهمن) 1373 

توجه

ارسال دیدگاه