86 0 1390/07/26
درس 0076ـ کتاب الخمس ـ مال حلال مخلوط به حرام ـ 003
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام  (در جاهای که مقدار حلال و حرام آن مشخص باشد یا نباشد ) تاریخ  20حوت (اسفند ) 1373 

توجه

ارسال دیدگاه