87 0 1390/07/26
درس 0077ـ کتاب الخمس ـ مال حلال مخلوط به حرام ـ 004
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام  (بررسی موارد که باید صدقه داده شود و موارد که تخمیس شود ) تاریخ  22حوت (اسفند ) 1373 

توجه

ارسال دیدگاه