92 0 1390/07/26
درس 0082ـ کتاب الخمس ـ مال حلال مخلوط به حرام ـ 009
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام  (تطهیر مال حلال مخلوط به حرام در صورت دوران امر بین متبایین و...) تاریخ   14   حمل (فروردین ) 1374

توجه

ارسال دیدگاه