93 0 1390/07/26
درس 0083ـ کتاب الخمس ـ مال حلال مخلوط به حرام ـ 010
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام  (تطهیر مال حلال مخلوط به حرام که مالک بین افرادی مردد است و...) تاریخ   15   حمل (فروردین ) 1374

توجه

ارسال دیدگاه