97 0 1390/07/26
درس 0102ـ کتاب الخمس ـ خمس زمین ـ 009
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ بحث خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. تاریخ 26 ثور (اردیبهشت) 1374

توجه

ارسال دیدگاه