307 0 1389/03/19
عزیمت به نجف اشرف

در آن روز گار حوزه علمیه« نجف» نام پر آوازه داشت شکوه و عظمت آن زبان زد خاص و عام بود، از طرف دیگر همت عالی و شوق و شور به تحصیل علوم دینی که در وجود آیت الله العظمی محقق کابلی (قدس سره) بود، باعث شد که کابل و زادگاه خویش را ترک نموده با کاروانی که به منظور زیارت عتبات عالیات عازم ایران و عراق بود همراه شد بعد از عبور از ایران در سال 1332 (هجری.شمسی). وارد حوزه علمیه نجف گردید.

توجه

ارسال دیدگاه