308 1 1389/03/19
تحصیلات عالی

معظم له بعد از ورود به حوزه علمیه نجف در سال 1332 (هجری.شمسی). در جوار مرقد امیر مؤمنان حضرت امام علی(ع) با توکل به خداوند بزرگ و توسل به امامان معصوم(علیهم   السلام) تحصیلات عالی را در علوم دینی آغاز نمود، در ابتداء از محضر اساتید نامی و برجسته حوزه علمیه نجف اشرف چون:آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری، آیت الله شیخ کاظم تبریزی، آیت الله سید عبد الحسین رشتی، آیت الله شیخ محمد تقی آل رازی، کسب فیض نمود. دو متن مهم درسی(رسائل ومکاسب) حوزه را فراگرفت. کفایه الاصول را در محضر اساتید بزرگ: مرحوم شیخ صدرا و مرحوم شیخ مجتبی تلمذ نمود. شرح منظومه ملاهادی سبزواری از محضر شیخ عباس قوچانی بهره مند شد. هم چنین معظم له مدتی در درسهای حضرت امام خمینی(ره) شرکت نموده از محضر آن عالم فرزانه کسب فیض نمود.


زمستان 1334در درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) و درس خارج فقه آیت الله شیخ محمد باقر زنجانی حاضر می شود. تا سال 1336 حضور ایشان در درس خارج اصول آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) ادامه پیدا می کند و همچنین در درس خارج فقه زعیم حوزه علمیه نجف حضرت آیت الله العظمی حکیم (قدس سره) و درس خارج فقه آیت الله سید حسین حمامی و درس خارج اصول آیت الله شیخ حسین حلی شرکت نمود

توجه

ارسال دیدگاه

نظرات کاربران

  1. واقعاً خیلی و به وجه احسن درس خواندن.