260 0 1396/05/13
ولادت با سعات امام رضا (علیه السلام) مبارک باد.
امام رضا-علیه السلام فرمود: اولین عملی که از انسان محاسبه و بررسی می شود نماز است، چنانچه صحیح و مقبول واقع شود بقیه ی اعمال و عبادات قبول می گردد و گرنه مردود خواهند شد.
ولادت با سعات امام رضا (علیه السلام) مبارک باد.

امام رضا-علیه السلام فرمود: اولین عملی که از انسان محاسبه و بررسی می شود نماز است، چنانچه صحیح و مقبول واقع شود بقیه ی اعمال و عبادات قبول می گردد و گرنه مردود خواهند شد.


توجه

ارسال دیدگاه