248 0 1389/03/20
آمادگی شهر غزنی برای پایتختی جهان اسلام
به منظور آمادگی جهت پایختی جهان اسلام، شروع باز سازی شهر تاریخی غزنی، در سه قسمت احیاء آثارتاریخی، خدمات شهری وایجاد مراکز تجاری مقرر گردید.
آمادگی شهر غزنی برای پایتختی جهان اسلام

به نقل از روزنامه هشت صبح روز سه شنبه سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، یوسف پشتون وزیر مشاور رییس جمهور در امور شهرسازی، سفیر کبیر پاکستان و سفیر کشور پولند وارد غزنی شدند.
در محفلی که در تالار ولایت غزنی به همین مناسبت دایر گردیده بود، مسوولان ولایت غزنی ضمن خوش آمد گویی به هیات مذکور، نا بسامانی های موجود در غزنی را برای این مقامات شرح دادند.
آقای یوسف پشتون وزیر مشاور رییس جمهور در امور شهرسازی گفت ما قرار است کارهای خود را در این ولایت در سه قسمت نخست آبدات تاریخی، دوم خدمات شهری غزنی و سوم مراکز تجارتی آغاز کنیم. ما در این قسمت از مردم غزنی می خواهیم که با ما همکاری کنند تا این پروژه ها به بهره برداری برسند. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت ده پروژه بازسازی آثار تاریخی و خدمات شهری قرار است در غزنی شروع شوند که عبارت اند از ترمیم مقبره سید شریف آغا، خواجه لایخار، تاج اولیا، مقبره سلطان محمود، مقبره شامیر، مقبره سید حسن آغا، مقبره بابا ولی کوت وال، بازسازی سرک های داخل شهر، سیستم آبرسانی، سیستم برق رسانی، سرسبزی و احیا هنر کاشی کاری در غزنی. وی گفت این پروژه ها آغاز می شوند تا غزنی برای سال 2013 بتواند شایسته لقب مرکزیت فرهنگی تمدن اسلامی را داشته باشد. سفیر کشور پولند از افغانستان به عنوان سرزمین خود یاد کرد و گفت مردم افغانستان از رنج و ستم سال های جنگ خسته شده اند و نیاز به صلح و دوستی دارند. در پایان، هیات با دید و بازدید از جاهای باستانی و تاریخی غزنی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، غزنی را ترک کردند.

 


توجه

ارسال دیدگاه