525 0 1398/03/29
برگزاری  مراسم ارتحال حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (ره) در اسلو
برگزاری  مراسم ارتحال حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (ره) در اسلو با سخنرانی نماینده ایشان در اروپا جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای صادقی زاده
برگزاری  مراسم ارتحال حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (ره) در اسلو

برگزاری  مراسم ارتحال حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (ره) در اسلو با سخنرانی نماینده ایشان در اروپا جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای صادقی زاده


توجه

ارسال دیدگاه