526 0 1398/03/29
مراسم هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (ره)
بدینوسیله به اطلاع مومنین رسانیده می شود مراسم هفتمین روز ارتحال آن مرجع عالیقدر از سوی بیت معظم له برگزار می گردد.


توجه

ارسال دیدگاه