54 0 1397/08/03
مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مدظله العالی) از مسافرت مشهد مقدس مع الخیر وارد قم شدند
به همین مناسبت بتاریخ ۲/ ۸/ ۱۳۹۷ اعضای دفاتر قم، تهران، کابل و بامیان در بیت معظم له با ایشان ملاقات نمودند در ابتدا حضرت آیت الله عارفی مسئول دفتر مرکزی قم به حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مدظله العالی) خیر مقدم گفتند.

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی ( مدظله العالی)  از مسافرت مشهد مقدس مع الخیر وارد قم شدند

به همین مناسبت بتاریخ ۲/ ۸/ ۱۳۹۷ اعضای دفاتر قم، تهران، کابل و بامیان در بیت معظم له با ایشان ملاقات نمودند در ابتدا حضرت آیت الله عارفی مسئول دفتر مرکزی قم به حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (مدظله العالی) خیر مقدم گفتند.

آنگاه مقام مرجعیت ضمن اظهار خرسندی حاضرین را مورد تفقد قرار دادند.

این ملاقات با دعای حضرت آیت الله محمد حسن عارفی مسئول دفتر مرکزی قم حضرت آیت الله العظمی کابلی پایان یافتند.


توجه

ارسال دیدگاه