341 0 1389/06/16
واحد پاسخ به سوالات شرعی

در این واحد به کلیه سوالات شرعی، دینی و مذهبی مراجعین محترم به صورت کتبی و شفاهی طبق فتوا و نظر معظم له پاسخ گفته می شود.


توجه

ارسال دیدگاه