343 0 1389/06/16
واحد وجوهات شرعیه

واحد وجوهات ضمن محاسبه وجوهات شرعیه مؤمنین و مقلدین معظم له به صورت حضوری و همچنین از طریق حساب بانکی آماده دریافت وجوهات شرعیه می باشد.


توجه

ارسال دیدگاه