369 0 1389/03/17
دفتر مزار شریف ـ افغانستان

آدرس دفتر مزار شریف ـ افغانستان:

افغانستان ـ مزار شریف ـ خیابان شرشره ـ عقب تفحصات ـ پلاک 127

موبایل: 799194994 93 +

صندوق پستی:

پست الکترونیکی (ایمیل):  office-mazar [at] mohaqeq.org

 

* معلومات تکمیلی به زودی منتشرخواهد شد

 


توجه

ارسال دیدگاه