377 0 1391/11/15
فعالیتهای های فرهنگی و تبلیغی در ماه مبارک رمضان

 1433 بخش از فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی دفتر بامیان حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی در ماه رمضان

فعالیتهای های فرهنگی و تبلیغی در ماه مبارک رمضان
دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی با توجه به نیاز مبرم مردم و جامعه ما به فعالیتهای فکری، فرهنگی و تعلیمی در ماه مبارک رمضان برنامه های زیرا به اجرا گذاشت.
1- برگزاری بیان احکام و مسایل اعتقادی، اخلاقی بعد از نماز عصر در مسجد رهبر شهید به مدت نیم ساعت
در این برنامه از همه مبلغین، دعوت می گردید تاطبق نوبت بندی و موضوعاتی که در نظر گرفته شده اجرای برنامه نمایند.
که در این قسمت جناب الحاج اخلاقی مسئول دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی،جناب حاج خلیلی مسؤول استفتاآت حضرت معظلم له، صادقی مسئول بخش فرهنگی و تبلیغی، جناب صمدی مسؤل مالی، جناب رضوانی مدیر داخلی دفتر معظلم له، جناب ذکی بامیانی، برهانی شهیدانی، سید ناطقی ، دانش، بلاغی، رضوانی، ابراهیمی شهیدانی، محمدی شهیدانی، احسانی، صادقی خولانکاش و علمای دیگری که برای تبلغ به بامیان آمده بودند به اجرای برنامه پرداختند.
2- بیان احکام در رادیوهای بامیان
جناب آقای اخلاقی، خلیلی، صادقی، رضوانی، و صمدی هریک در رادیوهای پیوند، رادیو و تلویزیون ملی بامیان به اجرای برنامه در زمینه های احکام، اخلاق و معارف دینی می پرداختند که در اینجا لازم میدانیم از مسئولین رادیو پیوند بلحاظ همکاری همه جانبه شان با دفتر تشکر نمایم و نیز از رادیو ملی بامیان.
علاوه بر موارد یاد شده دفتر حضرت آیت الله العظمی برنامه های تعلیمی و تدریسی، اقامه نماز جمعه و جماعات در مسجد جامع بامیان (رهبر شیهد) و برگزاری مراسم های دینی و مذهبی را در موارد و مناسبتهای مختلف برگزار می نمایند.
3- برگزاری مراسم احیای شبهای قدر با شرکت و سهم گیری بازاریان، تاجران و کسبه کاران و مردم شریف شهر بامیان در اهدای نذورات و خیرات در این سه شب مبارک.
4- اقامه نماز عید فطر توسط جناب الحاج اخلاقی مسؤول محترم دفتر،
5- عیادت از بیماران شفاخانه مرکز بامیان و اهدای عیدی برای آنان از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی توسط جناب الحاج اخلاقی.


توجه

ارسال دیدگاه