407 0 1395/05/13
افتتاح حساب بانکی توسط دفتر معظم له جهت کمک به مجروحان حادثه دوم اسد 1395
به دستور مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی مد ظله العالی جهت کمک رسانی به مجروحین و خانواده شهدای دوم اسد 1395 شماره حساب بانکی افتتاح گردید.بدین منظور خیرین محترم می توانند کمک های نقدی خود را به حساب بانک ملی به شماره 302924905001 و شماره کارت بانک ملی به شماره 6037991493435816 ( بنام محمد مهدی محقق ) واریز نمایند.
افتتاح حساب بانکی توسط دفتر معظم له جهت کمک به مجروحان حادثه دوم اسد 1395

توجه

ارسال دیدگاه