گزارش ازنماز عبادی، سیاسی جمعه غرب کابل (مورخ 9-5-94) در مصلی بزرگ اباصالح المهدی(عج)
نماز عبادی،سیاسی جمعه این هفته در مصلی بزرگ اباصالح المهدی(عج) مانند هفته های گذشته با حضور باشکوه مردم مؤمن وخداجوی شهر کابل برگزار گردید، خطیب نماز جمعه غرب کابل در موضوع احوالات روز قیامت از منظر قرآن کریم آیه 33 الی 42 سوره عبس را به شرح و تفسیر نشست

http://mohaqeq.org/fa/upload/news/kabul/545ity.JPG

نماز عبادی،سیاسی جمعه این هفته در مصلی بزرگ اباصالح المهدی(عج) مانند هفته های گذشته با حضور باشکوه مردم مؤمن وخداجوی شهر کابل برگزار گردید، خطیب نماز جمعه غرب کابل در موضوع احوالات روز قیامت از منظر قرآن کریم آیه 33 الی 42 سوره عبس را به شرح و تفسیر نشست، حجت الاسلام عالمی گفت: در قرآن واحادیث در مورد قیامت وچگونگی قیامت اوضاع واحوال آنروز حرف های فراوان وجود دارد، نام های متعددی برای روز قیامت بیان شده در قرآنکریم بیشتر از هفتاد نام آمده است، مرحوم فیض کاشانی از قرآن واحادیث بیشتر از یکصدو پنجا نام را در رابطه قیامت بیان داشته است.
یکی از آن نام ها "الصاخة" است، خداوند در سوره عبس آیه 33 میفرماید:" فإذا جاءتِ الصَّاخَّة" وقتیکه صاخة بیاید، صاخة بمعنای فریا است فریاد بلند، مهیب وحشتناک که همه را به لرزه در می آورد، این صدا از اسرافیل است، در منابع داریم صدای اسرافیل دو مرتبه بلند میشود، دو نفخ دارد، نفخ اول و دوم، در نفخ اول اسرافیل همه موجودات میمیرد، انسان های که درآن زمان زنده هستند وهمچنان موجودات ومخلوقات که زنده هستند با نفخ وصدای اسرافیل همه از بین میرود، اراده خداوند متعال این است که همه بیمیرد، هیچ موجودی زنده نمی ماند خداوند متعال است واین عالم.
بعد نفخ دوم دمیده میشود که همه موجودات ومخلوقات زنده میشود" فإذا جاءتِ الصَّاخَّة" زمانیکه او روز بیاید، حضرت اسرافیل نفخه ای بدمد، صدای بلند مهیبی که همه موجودات ومخلوقات زنده شود،" یوم یفر المرء من اخیه" وامه وابیه"وصاحبته وبنیه" در آن روز مردم از پنج کس فرار میکند، پنج کسی که نزدیک ترین افراد به آنها بوده، محبت وعشق به آنها داشته، همکاری وهمدردی با آنها میکرده، اما در آن روز مردم از پنج گروه گریزان است، اولش برادر است، دومیش مادر است، سومیش پدر است، چهارمیش همسر است، پنجمیش فرزند است، از این پنج نفر که دوستان نزدیک آدم است در دنیا رابطه بین دوبرادر، رابطه بین مادر وپدر، رابطه بین زن وشوهر، رابطه بین پدر وفرزندان صمیمی است.
در آن روز آدم ازین پنج گروه فرار میکند،" یوم یفر المرء من اخیه" انسان از برادرش فرار میکند،"وامه" از مادرش فرار میکند،"وابیه" ازپدرش فرار میکند،"وصاحبته" ازهمسرش فرار میکند، "وبنیه" از فرزندش فرار میکند، آنچه قرآن بیان میکند طبق مراحل محبت ودوستیی است که در بین این افراد است، این پنچ کس همه شان برای آدم دوست داشتنی است اما فرق وتفاوت دارد، آنقدر که آدم پسرش را دوست دارد برادرش را دوست ندارد، محبت که به فرزند دارد فراتر از دیگران است، ممکن است همسر را از پدر ومادرش بیشتر دوست داشته باشد، طبق این مراحل محبت که برادر، مادر، پدر، همسر است، وآنکه محبتش خیلی بالا است فرزند است، ازهمه این پنج نفر فرار میکند، دلیل اینکه فرار میکند در منابع تفسیری که برخی آنها هم روایت است.
یکیش این است میترسد که حقی از من مطالبه کند، یعنی وقتی پدر اولاد خود را می بیند فرار می کند نشود که اولاد بیاید یخن مرا بیگیرد وبگوید: پدر چه کردی؟ چرا مرا درست تربیه نکردی؟ چرا مرانصیحت نکردی؟ به فکر لباس وتحصیلم..... بودی، اما به فکر دین،اخلاق وادبم نبودی؟ کوتاهی کردی تربیت درست نکردی من بیراهه شدم امروز در آتش میسوزم نتیجه اش اینست که تو پدر کوتاهی کردی.
همسر همسرش را می بیند فرار میکند مبادا حق وحقوق همسر را در دنیا تلف کرده باشم نشود همسرم بیگوید: تویی که در دنیا حقم را ضایع کردی، اینجا حقم را بده.
برادری برادرش را می بیند فرار میکند، مبادا برادرم یخنم را بیگیرد که در دنیا حق برادری را رعایت نکردی، روابط برادری را در دنیارعایت نکردی، امروز خواهان حقم، یک عامل این است، هرکسی این دوستان نزدیک خود را می بیند می ترسند مبادا حق وحقوق به گردنم داشته باشد وامروز مطالبه کند.
دوم: روایت داریم از امیرالمؤمنین علی(ع) که در تفسیر " یوم یفر المرء من اخیه" وامه وابیه" "وصاحبته وبنیه" می فرماید که مؤمن از غیر مؤمن وکفار وفاجر فرار می کند، یعنی دو برادر از هم فرار می کند برادر مؤمن از برادر گناه کار فاجرفرار می کند، روز قیامت روزی است که هابیل از قابیل فرار میکند؛ هابیل بنده خدا است ومؤمن ومتعهد و خدا شناس است، اما قابیل آدم گناه کاری است، هابیل در روز قیامت وقتی برادرش قابیل را می بیند، وقابیل باید به سزای عملش برسد از او فرار میکند.
حضرت امیرالمؤمنین میفرماید حضرت نوح از فرزندش فرار میکند، از فرزندی که فاسد ومفسد است و قرآن در موردش میفرماید: "انه لیس من اهلک" در روز قیامت حضرت لوط از همسرش فرار می کند همسر حضرت لوط آدم بد کاره ای بود این پیغمبر خدا در آن روز ازین همسر بدکاره اش فرار می کند، زن وشوهری که اگر یکی آن خوب و خدایی ومؤمن بوده ودیگری شان بد وگناه کاربوده آن آدم خوب از آدم بد فرار میکند.
سومین دلیلش را قرآن بیان می کند "لکل امرءٍ منهم یومئذٍ شأن یُغنیه" هر آدمی آنچنان گرفتار است وآنقدر سخت ودشوار است که آدم دست وپای خود راگم می کند، اصلا برادر، مادر، پدر، همسر وفرزند به یادش نیست، فرصت پیدا نمی کند که از این ها سوال کند حالی شما چطور است؟ برای هر فرد آنقدر گرفتاری است که آن گرفتاری انسان را مصروف می کند و از دیگران باز میدارد هیچ کسی نمی تواند از دیگری بی پرسد که حال شما چطور است ومشکلات شماحل شد یانه؟
ایات بعدی می فرماید: در روز قیامت چهره های است که سه خصوصیت را دارد، اول مسفره چهره های گشاده ونورانی، دوم ضاحکه چهره های خندان، سوم مستبشره چهره های شاد وخوشحال است، در روایت داریم کسی این سه وصف در روز قیامت  برایش داده میشود که: اول در این دنیا اهل نماز شب باشد، دوم کسی که گره از مشکلی کسی بگشاید هر کسی غم و گرفتاری کسی را بردارد خداوند اورا با چهره ای نورانی وخندان وشاد محشور میکند، یک آدم مشکل اقتصادی دارد یک آدمی مشکل خانوادگی دارد یک آدمی مشکلات دیگری دارد...... و کسی دختری خانه مانده زیاد دارد زمینه ازدواج ندارد احساس مسئولیت کنی بیایی واسطه شوی وزمینه ازدواج اینها را فراهم کنی آدم مؤمن وهم کفو این ها را پیدا کنی، خداوند تورا با چهره ای نورانی وخندان وشاد محشور میکند، جوان که فقیر است زمینه ازدواج ندارد دستش را بیگیری وکمک کنی،  وهر کسی گره از مشکلات کسی بر دارد ومشکلاتش را حل کند خداوند با چهره گشاده وخندان وشاد محشور می کند.
سوم: کسی که زیارت کند اباعبدالله الحسین (ع) را ورفتن به کربلا عرض ارادت و ادب به محضر امام حسین (ع) سبب میشود که خداوند در روز قیامت اورا با چهره ای نورانی وخندان وشاد محشور کند،" وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ"و صورتهایی در آن روز غبارآلود است،تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ و دود تاریکی آنها را پوشانده است،اما در روز قیامت افراد گناه کار بدن شان سر تا به قدم شان همه غبار آلود متعفن، غم زده است که بر طرف نمی شود أُولَٰئِکَ هُمُ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ آنان همان کافران فاجرند! فاجر گاهی دامن مسلمانان را هم میگیرد مسلمانی که اعتقادش خوب باشد وعمل کردش خراب باشد جرم جنایتش بیش از حد است، این ها باچهره های غبار آلود ومتعفن وسیاه محشور میشود.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
خطبه دوم
امام جمعه غرب کابل حضرت حجة الاسلام والمسلمین الحاج عالمی ضمن سفارش مردم به تقوی الهی وترس از خداوند متعال، دوری نمودن از گناه معصیت ونا فرمانی خداوند، به دومطلبی مهم اشاره نمود.
وی گفت: اول نیازمندی امت اسلامی به یک پارچگی دینی، مستحضر هستید امروز مسلمانان بیشتر از هر زمانی نیازمند به وحدت واخوت ویکپارچگی است، هر گونه تفرقه واختلاف وپراگندگی وفتنه های داخلی دقیقا قلب مقدس رسول خدا را جریحه دار میسازد، قلوب ائمه معصومین وخلفای راشیدین را جریحه دار میکند.
امت اسلامی که در روزگار تشکل حکومت پیامبر اسلام عرب عجم وترک ودیلم وسیاه سفید همه وهمه با قیافه زبان های مختلف دور هم جمع بودند وجبهه پر زوری وحدت اسلامی را تشکل داده بودند وسر انجام به بام فتح وپیروزی نشستند، امروزه نفاق وتفرقه در بین امت اسلامی مساوی با شمشیر زدن به قلبی رسول خدا(ص) وآل واصحاب آن حضرت است،بناءً وظیفه همه امت اسلامی تأمین وحدت واخوت یکپارچگی امت اسلامی است امیدوارم مسلمانان عزیز در هرجایی ازین جغرافیای خاکی که هست بیدار شوند با عوامل تفرقه مبارزه کنند وحدت ویک دلی شان را حفظ کنند ویک جبهه پر زوراسلامی را تشکیل دهند.
خداوند متعال در آخرین آیه سوره فتح امتان وپیروان پیامبر خاتم را اینگونه تعریف میکند:" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" کسانیکه با پیامبرخاتم هستند دارای دو ویژه گی است در برابر دشمنان سخت وقوی ومحکم اند، اما در بین خود شان رحماء ودلسوز ومهربان در حق همدیگر هستند.
امروز ما برعکس نباشیم که با دشمنان دست برادری دراز کنیم، ودر بین خودمان تفرقه واختلاف را دامن بزنیم، وظیفه همه امت اسلامی چنگ زدن به ریسمان وحدت ویکپارچگی دینی هست.
دوم: دولت مردان ومسئولان حکومتی شخصی محترم ریاست جمهوری کشور خود وخود ها را در برابر این ملت مسئول بدانند، مقام ومنصب های داده شده به مسئولان امانتی چند روزه ای است که در دست مسئولان عزیز است،تمامی مقام های دولتی از نخستین مقام ریاست گرفته تا مقام های پائین رتبه مسئولیت است وامانت، لذا ازهمه مسئولان انتظار میرود با درک مسئولیت های شان امانت داری کامل کنند وخدای نخواسته به امانت خیانت نکنند، ملت منتظر خدمات دلسوزانه حکومت است مخصوصاً وعده های که به این مردم داده شده بود شبانه روزی مردم منتظر کار وتلاش وعملی شدن وعده ها مسئولان هستند امیدواریم خداوند متعال همه ما را در مسیر حق وخدمت به دین وهموطنان ومسلمانان یاری بگرداند.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.