تحصیلات مقدماتی

از آنجایی که معظم له در یک خانواده ای علاقه مند به تعلیم و تربیت، با ویژگی های دینی و مذهبی پا به عرصه وجود نهاده بود،  نخستین آموزش و تعلیم را نیز از خانواده آغاز نمود. در سن هفت سالگی از برادرش نور احمد (ره) قرآن کریم و کتاب های فارسی را یاد گرفت. سپس به نزد روحانیون محل رفت به فراگیری عقاید اسلامی، احکام شرعی و علومی چون: ادبیات ( صرف، نحو، معانی، بیان) منطق، فقه، اصول مشغول گردید.

سپس برای ادامۀ تحصیل زاد گا هش را ترک نمود وارد شهر کابل گردید با جدیت تمام و علاقه فراوان به یادگیری و تحصیل علوم دینی پرداخت. با سعی و تلاشی که داشت در مدت کوتاهی موفق شد کتاب های درسی که در آن زمان در حوزه های علوم دینی مرسوم بود مانند: جامع المقدمات، شرح جامی، مغنی، مطول، حاشیه ملاعبد الله، معالم الاصول، قوانین ، شرح لمعه و ... را از نزد اساتید برجسته در کابل بیا موزد. استعداد درخشان و علاقه فراوان ایشان به تحصیل علوم دینی راضی نشد که در همین حد از تحصیلات باقی بماند،  از سوی دیگر در شهر کابل نیز یک نظام آموزشی قابل قبول برای طلاب علوم دینی وجود نداشت، علاوه بر این خفقان شدید سیاسی، فرهنگی و مذهبی بر افغانستان حاکم بود، این عوامل از ادامه تحصیل معظم له جلو گیری می کرد. لذا تصمیم گرفت که افغانستان را ترک کند.