تدریس در نجف و اجتهاد

حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (قدس سره) در شرایطی که در حلقات درس خارج اساتید حوزه علمیه نجف شرکت می کرد، برای رسیدن به قلۀ رفیع اجتهاد به مطالعه تحقیق و تدریس نیز می پردازد. کتابهایی چون: شرح لمعه شهیدین، قوانین، رسائل و مکاسب شیخ انصاری و کفایه الاصول آخوند خراسانی را برای طلاب علوم دینی تدریس می کند؛ معظم له به عنوان یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف جلسات متعددی را ایجاد می کند. سرانجام با لطف و عنایت ایزد منان و توسل به امامان معصوم (ع) با تلاش های پی گیر و حضور مستمر در درس های خارج آیات عظام و اساتید به نام چون آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید حسین حمامی، آیت الله شیخ حسن حلی، آیت الله محمد باقر زنجانی، آیت الله سید ابو القاسم خوئی و حضرت امام خمینی (قد سرهم)  و در سایۀ سال ها مطالعه، تحقیق و تدریس به بالاترین مرحله فراگیری علوم دینی واسلامی صعود نموده و به قله بلند «اجتهاد» می رسد.