شنا کردن در استخری که زنان خارجی نیز در آن شنا می کنند و ممکن است آنها دین دار باشند و یا بی دین در واقع زن و مرد مخلوط هستند و هیچی کسی به دیگری توجه نمی نمایند و شخصا برای خودم هیچ حالتی با دیدن آنها رخ نمی دهد. زنها عورتین خودرا پوشانده و رخت کنشان هم جداست. شنا در این گونه استخرها چه حالت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت اختلاط شنا جایز نیست.

در صورتى که عروس و داماد تنها نامزد شده باشد اما عقد و نکاح خوانده نشده باشد رفت و آمد داماد به خانة عروس ، نگاه کردن ، شوخى کردن و لمس کردن همراه با شهوت چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

لمس و نظر با شهوت حرام است .

آیا دست دادن با زنهاى نامحرم به قصد احوالپرسى در صورتى که دست زن در چادر پیچیده باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

دست دادن با پیرزن ها به این صورت مهیج نیست اما از دست دادن با زنان جوان حتى از پشت چادر اجتناب شود.

بازى نمودن مرد و زن اجنبى در نقش زن و شوهر در فیلم ها و تئاترها چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زن شوهر دارد، بازی وی در نقش همسر مرد اجنبی جایز نیست؛ اما اگرزن شوهر ندارد، مرد می تواند او را به عقد خود در آورد و با هم در نقش زن و شوهر بازی کنند، ولی نباید این فیلم ها برای مردان و زنان نامحرم نمایش داده شود.

حکم گفتگو با نامحرم در محیط کار در صورتی که جهات شرعیّه مراعات شود، و به جز آن دو نفر شخص ثالثی نیز وجود داشته باشد، یا امکان ورود دیگری بدون اجازۀ آنها باشد، و سخنان عادی و معمولی باشد، چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

ماندن یک زن و یک مرد نا محرم در خانه ی جائز نیست؛ مگر در مواردی که شرعاً جائزباشد مانند گفتگوی های بسیار ضروری که آن نیز باید به مقدار ضرورت و بدون قصد ریبه ولذّت بوده و درب ورودی باز باشد.

بنده در یک دفتر موسسه بین المللی کار میکنم که خارجی ها نیز در آنجا کارمند هستند، بعضی اوقات با خانم های خارجی روبرو می شوم که با هم دست می دهیم اگر این کارا نکنم از نظر نزاکت بین دفتری وهم کار بودن خیلی بد است.

سوالم این است که آیا این قول (دست) دادن چه کراهت دارد؟

اینرو میدانم که مرد با یک زن که محرم نباشد نباید دست بدهد گناه دارد,آیا با خانم های خارجی نیز چنین است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در فرض سؤال دست دادن با زن اجنبی مطلقا چه مسلمان و چه غیر مسلمان حرام است.

البته با دستکش در صورت که بدون قصد لذت باشد اشکال ندارد.