465 0 1392/04/25
دعای روزهای ماه مبارک رمضان
ابن‏ عباس ‏روایت‏ کرده که‏ حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله فضیلت بسیار از براى روزه هر روز ماه مبارک رمضان بیان فرمود و نیز آن حضرت از براى هر روز ماه رمضان دعاى مخصوصى بیان کرده که برای قرائت آن و خواندن آن فضیلت و ثواب بسیار بیان شده است و آن دعاها به ترتیب روز ذیلاً ذکر می‌گردد

ابن‏ عباس‏ روایت‏ کرده که‏ حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله فضیلت بسیار از براى روزه هر روز ماه مبارک رمضان بیان فرمود و نیز آن حضرت از براى هر روز ماه رمضان دعاى مخصوصى بیان کرده که برای قرائت آن و خواندن آن فضیلت و ثواب بسیار بیان شده است و آن دعاها به ترتیب روز در فایل ضمیمه همراه با ترجمه فارسی تنظیم گردیده است.

فرمت:PDF

حجم:360KB

شکل ظاهری: A4 رنگی

تعداد صفحات: 8

دریافت دعای روزهای ماه مبارک رمضان


توجه

ارسال دیدگاه