2 0 1390/11/10
تذکر اخلاق
تذکر اخلاقی معظم له به علما، طلاب، و محصیلین.

در پایان درس خارج مورخ 1390/11/08

توجه

ارسال دیدگاه