125 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (17)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/02/27

+ موضوع: عید غدیر و اهمیت و آثار اخلاص در عمل  +

توجه

ارسال دیدگاه