امروز :

سه شنبه, 04 مهر 1402

اوقات شرعی
04:21
05:43
11:45
17:47
18:04
23:04

امروز :

سه شنبه, 04 مهر 1402

اوقات شرعی
04:21
05:43
11:45
17:47
18:04
23:04

امام صادق(ع)


هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا مى‏شود

وسائل الشیعه، ج 7 ص 181 و...