امروز :

یکشنبه, 10 اسفند 1399

اوقات شرعی
05:03
06:24
12:06
17:48
18:06
23:26

امروز :

یکشنبه, 10 اسفند 1399

اوقات شرعی
05:03
06:24
12:06
17:48
18:06
23:26

رسول خدا(ص)


خداوند غضب مى کند به غضب فاطمه و خشنود مى شود به خشنودى فاطمه.

معجم الکبیر طبرانى, ج1, ص108.