126 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (18)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/03/03

+ موضوع: فضیلت و آثار امر به معروف و نهی از منکر با بررسی برخی از آیات و روایات در استانه ماه محرم الحرام  +

+   تقبیح جنگ های داخلی میان شیعیان در افغانستان  +

 

توجه

ارسال دیدگاه