127 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (19)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/06/22

+ موضوع: عواقب خطرناک طلب دنیا به غیر از آخرت  + 

توجه

ارسال دیدگاه