128 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (20)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/06/29

+ موضوع: عواقب خطرناک سرگرم شدن به دنیا و غفلت از آخرت  + 

توجه

ارسال دیدگاه