129 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (21)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/07/05

+ موضوع: بیان نکات اخلاقی سوره «عصر»  + 

توجه

ارسال دیدگاه