196 0 1392/07/24
مجلس ترحیم و بزرگداشت شهدای مظلوم سالهای 57ـ58 در دفتر قم
به مناسبت ترحیم و بزرگداشت پنج هزار شهید که توسط دولت کمونیستی در سالهای 1357 و 58 (سازمان اگسا) در افغانستان مظلومانه به شهادت رسیده اند، مجلس یاد بود آن عزیزان در دفتر مرکزی معظم له (قم) برگزار می گردد.
مجلس ترحیم و بزرگداشت شهدای مظلوم سالهای 57ـ58 در دفتر قم

مجلس ترحیم و بزرگداشت شهدای مظلوم سالهای 57ـ58 در دفتر قم
به مناسبت ترحیم و بزرگداشت پنج هزار شهید که توسط دولت کمونیستی در سالهای 1357 و 58 (سازمان اگسا) در افغانستان مظلومانه به شهادت رسیده اند، مجلس یاد بود آن عزیزان در دفتر مرکزی معظم له (قم) برگزار می گردد.
زمان: پنجشنبه ـ 11 ذی الحجة 1434 مطابق با 25/7/1392 ساعت 10 صبح
سخنران: حجة الاسلام و المسلمین آقای سید جوادی غزنوی
 


توجه

ارسال دیدگاه