235 0 1390/12/03
گزارش نماز جمعه مصلی ده سبز کابل
نماز جمعه ده سبز (کابل جدید ) به امامت حجه الاسلام والمسلمین حاج سردار علی محسنی در تاریخ 28/11/1390 برگزار شد

نماز جمعه ده سبز (کابل جدید ) به امامت حجه الاسلام والمسلمین حاج سردار علی محسنی  در تاریخ 28/11/1390 برگزار شد
خطبه اول
در مورد اشخاصی که مورد غضب خداوند هستند صحبت نمودند، اشخاصی که سایر مردم از دست و زبان آنها در امان نیستند افرادی که همواره همسایگانشان را آزار می دهند و سایرین برای در امان ماندن از دست و زبان آنها به آنان احترام می گزارند.
خطیب نماز جمعه ده سبز از مردم خواستند تا مواظب رفتار و کردار خویش باشند و همواره به یاد خداوند مهربان باشند و سعی کنند به حقوق دیگران احترام بگذارند.
آقای محسنی در خطبه دوم در مورد واقعه مهم هفته گذشته (26 دلو ) که برابر  با خروج نیروهای روسیه (شوروی سابق) از خاک افغانستان بود صحبت کردند و بزرگترین دلیل پیروزی نیروهای افغانستان را  ایمان و اتکا به خداوند و رعایت وحدت ملی و حفظ اتحاد بین تمامی اقشار ملت افغانستان دانستند و بزرگترین عامل شکست را نفاق و تفرقه در بین اقوام افغانستان دانستند  و از مردم خواستند که مواظب توطئه های دشمنان باشند و به هیچ وجه وحدت و انسجام خویش را از دست ندهند

گزارشگر:


توجه

ارسال دیدگاه