55 0 1397/07/26
انتخابات
1ـ شرکت در انتخابات را مثبت ارزیابی نموده و مردم را تشویق نمائید.

2ـ از تعیین مصداق به شدت خودداری گردد.

3ـ مسئولان و اعضای محترم دفاتر و مراکز تحت اشراف و وابسته به مرجعیت ضمن بی طرفی کامل با همه نامزدها پارلمانی تعامل یکسان داشته باشند.

انتخابات

به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند:از نظر مقام مرجعیت، هرکاندیدا محترم بوده و از ظرفیت های ملی و سیاسی کشور محسوب می گردد.اظهار نظر و تعیین مصداق بعض نمایندگان و مراکز منصوب به حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مدظله العالی) بر خلاف دیدگاه معظم له بوده و ربطی به ایشان ندارد.نظریات حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مدظله العالی) در نامه مورخ 23/7/1397 به شرح ذیل انتشار یافته است.1ـ شرکت در انتخابات را مثبت ارزیابی نموده و مردم را تشویق نمائید.2ـ از تعیین مصداق به شدت خودداری گردد.3ـ مسئولان و اعضای محترم دفاتر و مراکز تحت اشراف و وابسته به مرجعیت ضمن بی طرفی کامل با همه نامزدها پارلمانی تعامل یکسان داشته باشند.باسپاسمحمد حسن عارفیمسئول دفتر مرکزی - قم توجه

ارسال دیدگاه