564 0 1401/02/11
مبلغ فطریه رمضان 1443 ه.ق.
مبالغ فطریه و کفاره

بِســــــمِ‌ٱللَّهِ ٱلرَّحــــــمَٰنِ ٱلرَّحِــــــيمِ
«قَــــد أَفـــــلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَ ذَكَــــرَ ٱســـــمَ رَبِّهِ فَصَــــــلَّىٰ»(‌‌اَعلی/۱۴ و ۱۵)

با آرزوی قبولی روزه‌داری‌ها و دعاهای خالصانه‌ی شما مؤمنان، روزه‌داران و شب‌ زنده‌دارانِ ماهِ خدا، بدین‌وسیله به‌اطلاع شما مؤمنین و مقلّدین می‌رساند میزان زکات فطره، فدیه(کفاره‌ غیرعمد) و کفاره عمد برای روزه‌داران رمضان ۱۴۴۳ق، قرار ‌ارقام مندرج در جدول، اعلام می‌گردد.

افغانســــــتان:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۳۵ افغانی
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۴۰ افغانی
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۲۴۰۰ افغانی

ایــــــــــــران:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۴۰ هزار تومان
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۰ هزار تومان
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۵۵۰ هزار تومان

آلمـــــــــــان:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۰ یورو
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۳/۵ یورو
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۲۱۰ یورو

ســــــویدن:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۷۵ کُرُون
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۲۰ کُرُون
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۲۰۰ کُرُون

ترکیـــــــــه:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۴۰ لیر
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۰ لیر
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۶۰۰ لیر

دانمــــــارک:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۶۰ کُرون
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۸ کُرُون
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۰۸۰ کُرُون

انگلیــــــس:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۶ پُوند
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۲ پُوند
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۲۰ پُوند

استــــــرالیا:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۵ دالر
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۴/۵ ‌دالر
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۲۷۰ دالر

پاکســـــتان:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۲۲۰ روپیه
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۷۰ روپیه
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۴۲۰۰ روپیه

نـــــــــاروِی:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۵۵ کُرُون
کفّار افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۵ کُرُون
کفّآره افطار عمد(‌‌هر روز): ۹۰۰ کُرون

یــــــادآوری:
۱. زکات فطره بر سرپرست و تمامِ افرادِ تحتِ تکفّل، حتّی کودکی که یک‌روز قبل به دنیا آمده، واجب است.

۲. مهمانی که شب در منزلِ میزبان ماندگار شود، زکاتِ فطره ایشان به عهده میزبان است.

۳. در صورتی که افراد فقیر و نیازمند در شهرِ محلِ زندگی باشد، انتقالِ زکات فطره به شهر دیگر، بدون اجازه‌ی حاکم شرع، جایز نیست.

۴. اگر در شهر محل اقامت، افراد نیازمند نباشد، انتقالِ زکات فطره به شهر و يا کشور دیگر، بلامانع است.

۵. مستحب است زکاتِ فطره از قُوتِ غالب پرداخت شود، هرچند اخراج از قُوتِ غیرِ غالب، نیز اشکال ندارد. مراد از قُوتِ غالب، قُوتِ غالب در طول سال است نه تنها ماهِ مبارک رمضان.

۶. زکاتِ فطره‌ هر فرد سه‌کیلو گندم، آرد و یا برنج و... می‌باشد، که قیمت آن‌‌ها در تمام کشورها و شهرها، متفاوت است. ملاکِ پرداخت، قیمتِ شهرِ محلِ سکونت می‌باشد. از باب مثال: زکات فطره یک‌نفر در کابل، براساسِ نرخِ گندم متوسط، مبلغ ۱۳۵ افغانی برآورد شده است. ممکن است در شهرهای دیگر، کمی بیشتر و یا کمتر باشد.

مدیریت فرهنگی دفتر حضرت آیت‌الله العُظمی فاضلی بهسودی (دام‌ظله‌العالی).


توجه

ارسال دیدگاه