393 0 1395/04/13
میزان زکات فطره به ازای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا جو یا کشمش یا خرما می باشد
میزان زکات فطره به ازای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا سه کیلوگرم جو یا سه کیلوگرم کشمش یا سه کیلوگرم خرما می باشد.کفاره تأخیر برای هر روز 750 گرم طعام است.کسانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند، اگر زکات فطره را به فقراء آن کشورها بدهند باید به قیمت آنجا حساب کنند یا شخصی را در ایران و افغانستان وکیل بگیرند تا از طرف آنها پرداخت نمایند.

بسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین

میزان زکات فطره به ازای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا سه کیلوگرم جو یا سه کیلوگرم کشمش یا سه کیلوگرم خرما می­باشد که باید آن را به فقراء بدهند؛ و ذوی الارحام و اهل علم اولویت دارند و اگر قیمت آن  را از قرار هر نفر مبلغ شش هزار تومان به فقراء بدهند نیز کفایت می­ کند.

کفاره تأخیر برای هر روز 750 گرم طعام است و اگر قیمت آن (1500 تومان) را نیز به فقرا پرداخت نمایند و فقراء را در تهیه طعام (نان خشک) وکیل بگیرند هم کفایت می­ کند.

کسانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می­ کنند، اگر زکات فطره را به فقراء آن کشورها بدهند به قیمت آنجا حساب کنند، و یا می­توانند بعضی را در ایران یا افغانستان وکیل بگیرند تا از طرف آنها زکات فطره­ ی شان به فقرا­ء موجود در ایران و افغانستان پرداخت نمایند.


توجه

ارسال دیدگاه