آیا در ماه مبارک رمضان انسان میتواند مسواک و یا برس بزند ؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
مسواک و برس زدن اگر چیزی وارد حلق نشود اشکال ندارد.