سلام خدمت شما وقتی چند روز نمی توانیم غسل و وضو بگیریم برای تیمم بدل از غسل حیض همان یکبار کافیست یا هر بار که نماز بخوانیم باید هر دو تیمم بدل از غسل و وضو را بگیریم

پاسخ دهنده: گروه فرهنگی سایت - استفتائات

بسمه تعالی
سلام
سلام تیمم بدل از غسل یکبار کافی است ولی نماز باید وضو بگیرد و اگر ضرر دارد تیمم کند.