باعرض سلام خدمت مقام محترم معظم له سوال بنده این است که آیا می توانم پسر 8ساله خود را که بسیار علاقه مند اشتراک درنماز جمعه است را همراه خود به نماز جمعه ببرم ودر صف بزرگ سالان ایستاد نمایم آیا به نماز دیگر نمازگزارن نقصی وارد می کند؟

پاسخ دهنده: گروه فرهنگی سایت - استفتائات

بسمه تعالی
سلام
سلام اگر مزاحمت برای نماز گزاران ایجاد نمیکند اشکال ندارد