9 2 1394/07/11
اقامه نماز در دفتر مشهد هشتم مهرماه 1394

توجه

ارسال دیدگاه

نظرات کاربران

  1. با عرض ، سلام ، اًرزوی سلامتی و طول عمر اًن برای مرجع عالم تشیع\nخداوند منان را سپاس که یک بار دیگر حضرت اًقا را سر حال می بینیم.\nعرض میدارم، بنده حقیر کتاب نصائح اخلاقی حضرت عالی را مطالعه نمودم، و استفاده بی حد و حساب را به فضل الهی بردم، و برای همه مؤمنین در تمام نقاط دنیا سفارش می نمایم که این کتاب عظیم را بخوانند. در ضمن خواهش میشود در صورت امکان تمام نصائح قبل از درسهای خارج فقه را بصورت فیلم ثبت نموده و در سایت منتشر نماید، که استفاده از اًن مانند چراغ راه اًخرت می باشد. انشالله خداوند بر عمر پر برکت اًن مرجع بزرگ بفزایند. وسلام
  2. با عرض ، سلام ، اًرزوی سلامتی و طول عمر اًن برای مرجع عالم تشیع\nخداوند منان را سپاس که یک بار دیگر حضرت اًقا را سر حال می بینیم.\nعرض میدارم، بنده حقیر کتاب نصائح اخلاقی حضرت عالی را مطالعه نمودم، و استفاده بی حد و حساب را به فضل الهی بردم، و برای همه مؤمنین در تمام نقاط دنیا سفارش می نمایم که این کتاب عظیم را بخوانند. در ضمن خواهش میشود در صورت امکان تمام نصائح قبل از درسهای خارج فقه را بصورت فیلم ثبت نموده و در سایت منتشر نماید، که استفاده از اًن مانند چراغ راه اًخرت می باشد. انشالله خداوند بر عمر پر برکت اًن مرجع بزرگ بفزایند. وسلام