13 0 1389/09/22
عزاداری محرم در دفتر قم
مراسم عزاداری حضرت ابا عبد الله الحسین(ع) محرم الحرام 1431 دفتر قم با حضور معظم له.

اهتمام

نشر تعليق