اگر کسى مهر را وقف مسجد نکند بلکه هدیه به مسجد کند بیرون بردن آن مهرها چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

هدیه در واقع همان وقف است اگر نیت هدیه دهنده فقط براى مسجد یا حسینیه خاص باشد نیاز به صیغه اى مخصوص ندارد و بیرون بردن آن جایز نیست.

آیا متولى مسجد و حسینیه مى تواند فرش و ظرف و...مسجد را براى عروسى، فاتحه، و...به امانت یا اجاره بدهد وکرایه اش را صرف مسجد کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وقف خاص باشد جایز نیست

امکانات غسل جنابت براى مهمان محتلم فراهم است اما احتمال مى دهد که اگر غسل کند میزبان نسبت به ادب و اخلاق مهمان و اهل خانه خودش بدگمان شود، اگر تیمم کند لباس پاک براى نماز ندارد، در این صورت وظیفه او چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

این گونه احتمالات مجوز تیمم نمى شود و باید غسل کند و با همان لباس نجس نماز بخواند اگر لباس پاک تهیه نتواند.

اگر براى مهمان محتلم غسل امکان داشته باشد اما تطهیر لباس امکان نداشته باشد وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

غسل کند و با همان لباس نماز بخواند.نمازش صحیح است.

اگر مهمانى محتلم شود دست رسى به آب نداشته باشد در صورتى که آب را از صاحب خانه بپرسد احتمال دارد درباره مهمان بدگمان شود و مورد اتهام قرار بگیرد.اگر با تیمم نماز بخواند لباس پاک ندارد و اگر عریان شود ساتر براى عورت ندارد.در این صورت وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتمالات یاد شده مانع از سؤال نمی شود زیرا احتلام امر طبیعى است و با همان لباس نماز بخواند.

اگر مرد زن را طلاق بدهد و زن قبول نکند چطور است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اختیار طلاق به دست شوهر است و زن حق امتناع ندارد، طلاق صحیح است.

اگر مهرکربلا براى مسجدى وقف شده باشد واین مهرها به صورت خاک در امده باشد کسى آن را ببرد دوباره مهر بسازد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مهر به صورتى خاک قابل استفاده براى مسجد باشد بیرون بردن ان جایز نیست واگر قابل استفاده نباشد اشکالى ندارد.

اگرمسجدى مهر زیادى داشته با شد و مسجد دیگرى نیاز به مهر داشته باشد آیا متولى مسجد یا حاکم شرع مى تواند بخشى از مهرهاى یاد شده را به مسجد دیگرى بدهند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وقف خاص همان مسجد باشد جایز نیست

اگرکسى فرشى را نذرمسجدى کند ومعلوم شود که مسجد یاد شده نیازبه فرش ندارد آیا ناذر مى تواند فرش را به مسجد دیگرى که نیاز به فرش دارد بدهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مسجد مورد نظر ناذر، نه الان ونه در آینده نیاز به این فرش دارد مى تواند به مسجد دیگرى بدهد.

کسى که درغسل واجب نخست تن و پس از آن سروگردن را مى شسته است باعتقاد اینکه غسل صحیح همین است اما بعد مى فهمد که در اشتباه بوده است وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

غسل و اعمال گذشته او باطل.قضاى نماز و روزه بر او واجب است

آیا متولى مسجد و حسینیه مى تواند فرش و ظرف و...مسجد را براى عروسى، فاتحه، و...به امانت یا اجاره بدهد وکرایه اش را صرف مسجد کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وقف خاص باشد جایز نیست

اگر کس غسل کند و دیگرى بر او آب بریزد اعانت بر غسل حساب می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اعانت حساب نمى شود.

شنا کردن در استخری که زنان خارجی نیز در آن شنا می کنند و ممکن است آنها دین دار باشند و یا بی دین در واقع زن و مرد مخلوط هستند و هیچی کسی به دیگری توجه نمی نمایند و شخصا برای خودم هیچ حالتی با دیدن آنها رخ نمی دهد. زنها عورتین خودرا پوشانده و رخت کنشان هم جداست. شنا در این گونه استخرها چه حالت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت اختلاط شنا جایز نیست.

اگر کسى مهر را وقف مسجد نکند بلکه هدیه به مسجد کند بیرون بردن آن مهرها چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

هدیه در واقع همان وقف است اگر نیت هدیه دهنده فقط براى مسجد یا حسینیه خاص باشد نیاز به صیغه اى مخصوص ندارد و بیرون بردن آن جایز نیست.

اگر محتلم بداند که دست رسى به آب براى غسل و خاک براى تیمم ندارد و تا ظهر بدون غسل و تیمم مى ماند وظیفه او در برابر نماز چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

درصورت فقدان خاک باید برسنگ یا ریگ تیمم کند و نماز بخواند

اگر محتلم آب براى غسل و سنگ و ریگ براى تیمم ندارد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

برگرد و غبار فرش و لباس تیمم کند.اگر این هم امکان نداشته باشد با همان حالت جنب نماز بخواند اما بعد از یافتن آب غسل کند وقضاى نمازش را بخواند.

در غسل جنابت بعد از ریختن آب مالیدن دست هم شرط است؟

پاسخ دهنده: معظم له

شرط صحت غسل نیست، اما مستحب است.

اگر اهالى قریه اى براى ساختن مسجد از همه اهالى به صورت مساوى پول جمع کنند و برخى از اهالى رضایت نداشته باشند ساختن چنین مسجدى جایز است و از نظر شرعى حکم مسجد را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

پول گرفتن از اهالى به صورت اجبار جایز نیست.اما اگر کسى زمین مسجد را وقف کرده است یا با پول حلال خریده شده است نماز خواندن در آن اشکال ندارد و نیز اگر مصالح ساختمان غیرکف مسجد با عین پول غصبى فراهم شده باشد نماز درآن مسجد جایز اما غصب حرام است واگر زمین مسجد غصبى باشد نماز در آن مسجد جایز نیست و از نظر شرعى حکم مسجد را ندارد.

آیا غسل هاى واجب و مستحب (غیر از غسل جنابت) از وضو کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی از وضو کفایت مى کند

اگر در هنگام غسل حدث اصغر صادر شود وظیفه غسل کننده چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاطاً دوباره غسل کند و وضو هم بگیرد.