ر بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى کوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى می شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قدیم الایام مشخص و تقسیم شده است.آیا خرید وفروش علفزارهاى یاد شده و تصرف دیگران در حدود علفزارهاى دیگران بدون اجازه جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

فروختن علفزارها جایز نیست و اگر علفزارها حریم قریه باشد ایجاد مزاحمت براى دیگران جایز نیست

در بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى کوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى می شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قدیم الایام مشخص و تقسیم شده است؛ اگر علف این کوه ها فروخته شود آیا هیزم آن نیز تابع علف است؟

پاسخ دهنده: معظم له

کوه عام پیش از احیا مال کسى نیست تا آن را بفروشد تنها می تواند استفاده کند و اگر حریم قریه باشد ایجاد مزاحمت براى اهل قریه جایز نیست.

آیا کسى می تواند در حریم قریه خانه بسازد؟

پاسخ دهنده: معظم له

ساختن خانه در حریم قریه اگر موجب شودکه اهل قریه در مضیقه بیفتند حکم غصب را دارد و اهالى می توانند خانه را خراب کنند

حریم نهر آب ازنظر وسعت و فضا چه اندازه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

به اندازه رفع احتیاجات مانند جاى انداختن گل و لاى نهر و رفت و آمد مالکان آن.

چشمة آب کسى بر اثر سیلاب خراب و آب آن قطع می شود اما آب از بالاى زمین کس دیگرى بیرون می آید آیا آب چشمة جدید مال صاحب چشمة قدیم است یا مال صاحب زمین است؟

پاسخ دهنده: معظم له

صاحب چشمة قدیم باید همان محل قدیم چشم ه را حفرکند یا جاى دیگرى از زمین خود را براى پیدا کردن آب چشمه حفرکند اما اگر نتوانست آب چشمه را پیداکند احوط این است که با صاحب زمینى که چشمة جدید درآن جارى شده است مشترکا از آب آن استفاده کنند

کسى پیرامون زمین خود را احیاء و نهال غرس کرده است اهالى قریه می گویند حریم قریه تنگ شده است و ضرر به ما می رسد آیا مطلق ضرر اهل قریه کفایت می کند براى پس گرفتن حریم قریه یا ملاک عسر و حرج اهالى است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر احیاى حریم موجب ضرر و مزاحمت اهالى شود براى پس گرفتن حریم کفایت می کند.

اگر زن حاضر نشودکه فرزند مشترکش را به شوهرش بدهد آیا حق دارد که نفقه و مخارج فرزند یاد شده را از شوهرش بگیرد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق حضانت فرزند پسر تا دوسال با مادراست و نفقه ومخارج این دو سال را می تواند از شوهرش بگیرد اما بعد از دو سال شوهر (پدر بچه) حق دارد که پسرش را از مادرش جداکند و با خود ببرد.

کسى در جنگ کابل بدون وصیت کشته شده و از او یک دختر باقى مانده است مادر دختر ادعا می کند که چون مهریه اش را به شوهر مقتولش بخشیده است دخترم را با خودم می برم.آیا مادر دختر چنین حقى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق حضانت دختر تا هفت سال با مادرش است وبعد ازهفت سالگى تا زمان بلوغ می تواند دخترش را نگهدارد اما بعد از بلوغ حق انتحاب زندگى با خود دختر است که با مادرش زندگی کند یا با اقوام پدرش.اما مادر حق نداردکه دختر را عوض مهریه اش بگیرد.

مردى با کمال رضایت و اختیار و تعهد و قرارداد کتبى در حضور علماى منطقه حق ولایت دختر دو ماهه اش را به جد مادرى دختر می دهد و تصریح می کند که جد مادرى اش در تمام امور دختر مانند بزرگ کردن، ازدواج و...ولایت دارد.جد مادرى دختر، نواسه خود را بزرگ می کند و تمام مصارف و نفقه و خوراک و پوشاى او را می دهد حالاکه دختر یاد شده به سن پانزده سالگى رسیده است پدرش خواستار بازگشت وگرفتن دخترش شده است آیا چنین حقى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که پدر دختر تمام مصارف و حق الزحمه جد مادرى دختر را بدهد می تواند دخترش را از جد مادرى دختر بگیرد.

مرجع عالیقدر! همانطور که مستحضرید، در شرایط فعلی ورزشکاران کشورما، هر از چندگاهی در قالب اردو (تیم) های ورزشی در کشورهای مختلف مسافرت می کنند؛ با مردم و فرهنگی های مختلف با عقاید گوناگون روبرو می شوند؛ لطف کنید وهدایات لازم را به طور خلاصه بیان فرمایید.

پاسخ دهنده: معظم له

ورزشکاران عزیز باید نهایت اهتمام به نماز و خوردن خوراکی های حلال داشته باشند، سفرهای ورزشی به هیچ وجه نباید موجب ترک نماز و اکل حرام شود؛ اگر بدانند در سفری نمازشان ترک می شود و یا مبتلا به خوردن حرام می شوند، آن سفر را ترک کنند.

دخترانى که شوهر نکرده اند استحاضه مى شوند؟

پاسخ دهنده: معظم له

دختر باکره ممکن است استحاضه شود مانند اینکه از سه روز کمتر و ده روز بیشتر خون بوبیند

خانمى چند سال عادت عددیه داشته است.اول هرماه سه روز خون مى دیده است بعد از آن سه.چهار.روز قطع مى شده است دوباره یک، یا یک روز و نیم، خون مى دیده است.حالا در هرماه دو روز، یا دو روز و نیم، خون مى بیند بعد از آن تا سه.چهار روز قطع مى شود.دوباره یک روز خون مى بیند، با توچه به اینکه در سن حایض شدن است حایض به شمارمى آید یا مستحاضه؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر سه روزمتصل خون نیاید حیض نیست.